ชม.

การศึกษา

การศึกษา

EIBOARD Education Solution เป็นโซลูชั่นห้องเรียนอัจฉริยะที่ภายในหลักสูตรการศึกษาได้รวมเอาวิธีการสอนและการบรรยายในรูปแบบใหม่และนวัตกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัย ​​โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มนวัตกรรมและการทำงานร่วมกันในกระบวนการสอน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างครูและนักเรียน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยรวม นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการสอนที่ชาญฉลาดซึ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถเรียนรู้แบบโต้ตอบได้

ช่วยครู

• เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับการวางแผนบทเรียนและประสบการณ์ในชั้นเรียนของครู

เพื่อดึงดูดนักเรียนด้วยการทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในห้องเรียนของนักเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งเฉพาะรายวิชาและในบริบทที่กว้างขึ้น

เพื่อให้ครูสามารถบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับห้องเรียนของตนได้

ช่วยเหลือนักเรียน

เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาทุกประเภท

เพื่อการเรียนรู้อย่างง่ายดายโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสอน

เพื่อโต้ตอบกับครูโดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอัจฉริยะแบบพกพาในชั้นเรียน

เพื่อทบทวนกระบวนการสอนหลังเลิกเรียน

ช่วยพ่อแม่

เพื่อให้รู้ว่าลูกๆ ของพวกเขาเรียนรู้อะไรในชั้นเรียนและให้ความช่วยเหลือในหลักสูตรต่างๆ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการเรียนรู้ของบุตรหลาน